Jul 082011

Boy Gusher: Watch as hot boy Damien gets an electro shock.

Visit Boy Gusher

Apr 242011

Boy Gusher: Cute college boy gets electro shock.

Visit Boy Gusher

Apr 012011

Boy Gusher: Hot boy gets electro-shock treatment.

Visit Boy Gusher

Feb 272011

Boy Gusher: Damn! This is hot. Watch as straight boy Diesal gets an electro shock.

Visit Boy Gusher

Feb 262011

Boy Gusher: Watch as hot boy Damien gets an electro shock.

Visit Boy Gusher

© Gay World | SiteMap | TwitterSuffusion theme by Sayontan Sinha